Välkommen till SAVED

Om SAVED
SAVED finns i Staffanstorp. Vi är ett gäng med hjärta för mat, människor och miljö. Vi tror att en god gärning föder en annan god gärning. Det har vi själva fått uppleva.

SAVED är en ideell förening startad av de anställda i Centrumkyrkans projekt ”Saved”. I styrelsen sitter idag före detta personal, representanter från olika utsatta grupper i samhället, samt representanter från intresseorganisationen Företagarna i Staffanstorp.